Borna System Tarh Miandasht

Company name: Borna System Tarh Miandasht
Scope of assessment: Control system integration
Country: IRAN
1-Standard: ISO 9001:2015
Certificate number: QM07161276
2-Standard: ISO 14001:2015
Certificate number:
EM10161080
3-Standard: OHSAS 18001:2007
Certificate number:
 SM10161142

Certificate Issue Date: 7/28/2016
Certificate Expire Date: 7/28/2019